سوال:  من در یک روز سه دفعه جریمه خط عابر پشت چراغ راهنمایی شدم این دلیلش چی میتونه باشه کسی میدونه؟

 
پاسخ1: حتما تخلف کردید مثلا روی خطوط عابرین توقف داشتید خودتون باید بدونید چرا جریمه شدید

پاسخ2:  موقع زرد شدن چراغ اگر از خطوط عبور کردی باید ادامه بدی و رد بشی اگر عبور نکردی باید وایسی تا سبز بشه بعدش عبور کنی در غیر اینصورت جریمه داره

پاسخ3: پس چراغ چشمکزن زرد باشه چی ا.نوقت؟

پاسخ4: برای عبور با احتیاط هستش اگر هم رنگش قرمز بود ایست و عبور می باشد 

پاسخ5: قبل از اینکه با ماشین به تقاطع های شلوغ بروید قوانین رو خوب مطالعه کنید اینکه شما در یک روز سه جریمه شدید این برای یک راننده اصلا خوب نیست حداقل هر سه ماه یک جریمه اون هم بر حسب فراموشی یا اشتباه سهوی میتونه نرمال باشه پس خیلی مواظب رانندگی خودتون باشید و به علائم دقت کنید

پاسخ6: چراغ قرمز ایست کنم و عبور؟؟؟ 

پاسخ7: نخیر منظورم چشمک قرمز بود اگر ثابت بود که فقط ایست دارد

پاسخ8: فکر کنم ایشون در حال عبور بوده که چراغ واسش قرمز شده و ایستاده اما باید عبور میکرد میرفت وقتی زرد هست از خط عابر عبور کرد دیگه باید ادامه بده و عبورشو کامل کنه نه اینکه وسط حط عابر بیاسته و مانع عبور افراد پیاده بشه 

پاسخ9: حالا اگر عابری چراغ قرمز خودشون توقف نکنه و بیاد وسط تقاطع چی؟

پاسخ10: در چنین حالتی اگر راننده سرعت ماشینش مجاز باشه مقصر نیست و عابر مقصره که به چراغ قرمز توجه نداشته