کریس رونالدو، ستاره پرتغالی تیم رئال مادرید از اتهام فرار مالیاتی مبرا شد.

 

کریستین رونالدو ستاره پرتغالی تیم رئال  مادرید چندی پیش به اتهام فرار مالیاتی ۱۵ میلیون یورویی به دادگاه فراخوانده شده بود اما در نهایت از این اتهام مبرا شد.

دادستان ادعا می کند که این ستاره پرتغالی در بین  سال های ۲۰۱۱ تا ۲۰۱۴ متعهد بوده  مبلغ ۱۴،۷۶۸،۸۹۷ یورو   به عنوان مالیات درآمد خود پرداخت کند که این بازیکن از این موضوع سرپیچی کرده است.

همچنین  کریستین رونالدو  در این مورد به روزنامه As گفته است : این موضوع بسیار بی اهمیت است و هر آنچه را که باید پرداخت می کردم به بهترین شکل انجام داده ام و این راه درست در کارهای خود را ادامه خواهم داد.