بازیگر و کمدین هالیوودی پس از تصادف در یک بزرگراه دچار تعجب شد و فقط به اتومبیل آسیب دیده اش خیره شد
تصادف بازیگر سرشناس +عکس
تصادف بازیگر سرشناس +عکس

چهره بهت زده ویل فرل بازیگر و کمدین سرشناس هالیوودی پس از تصادف در بزرگراه