گلزار و  نوشین خانی بازیگر فیلم «سام و نرگس» 
Related image