پژمان جمشیذی در جشنواره فیلم امسال به نامزدی رسید
واکنش پژمان جمشیدی به نامزدی‌اش