شاید سوال خیلیها باشه اما به عکس زیر توجه کنید تا به پاسخ برسید

در این عکس که یک تست تصادف فورد است خودرو با 190 کیلومتر به دیوار بتنی اصابت کرد که تقریباً بطور کامل نابود شده است و در نظر بگیرید ایمنی این خودرو در حد بالایی قرار داشته و نسبت به خودروهای تولید داخل مانند پراید پژو و سمند... بسیار ایمنتر بوده است اما به این روز افتاد بنابراین اگر مثلا در مسیری حداکثر سرعت 120 کیلومتر مشخص شده بهتر است سرعتی حدود 80-90 را داشته باشید هرچند این اقدام باعث عصیانیت برخی راننده پشت سری می گردد اما توجه نکنید  شما مسول عجله دیگران نیستید و نباید بخاطر عجله یا اشتباه دیگران خود را به خطر بیاندازید
 اگر خودروهای تولید داخل با  150 کیلومتر تصادف کنند تقریبا به این وضعیت دچار خواهند شد و کاملا نابود می شوند این مهم در حالتی است که همه خودروها حداقل 150کیلومتر را به راحتی می پیمایند که این موضوع باعث ایجاد یک نوع اعتماد کاذب می گردد و راننده پیش خود گمان میکند که خودرو توان لازم برای 150کیلومتر را دارد چون در صفحه شمارنده سرعت خودرو 180مشخص شده است اما  تست تصادف فورد اثبات کرد که این تفکر اشتباه است چرا که خودروی فوق حداکثر سرعت 220 را در صفحه شمارنده دارد