تصویری از بدل قدیمی مسی که در یک معدن مشغول  به کار بوده است
وقتی مسی کارگر معدن بود! +عکس 
تصویری مربوط یه 1904 منتشر شده که حکایت از شباهت داشتن یکی از کارگران معدن در انگستان است اما اینکه معدن مس بوده یا خیر هنوز تایید یا تکذیب نشده است