ناصر ملک مطیعی ستاره ماندگار سینمای ایران درگذشت
Image result for ‫ناصر ملک مطیعی‬‎ناصر ملک مطیعی بازیگر  سینمای ایران که طی هفته گذشته به دلیل نارسایی کلیه و تنگی نفس در بیمارستان بستری شده بود در تاریخ 4 خرداد 97 در سن 88 سالگی درگذشت.