قیمت جدید برخی خودروها حکایت از گران شدن دارد اما در عین ناباوری خودروی رانا ارزانتر شده است
سمند LX34/200/00034/900/000
سمند EF7 بنزینی35/300/00035/100/000
سمند EF7 دوگانه‌سوز (16)36/800/00037/800/000
سورن توربو (202)44/300/00045/000/000
پارس سال (32)41/800/00042/100/000
پارس دوگانه‌سوز43/100/00043/500/000
پارس LX کلاس 1546/500/00047/500/000
پارس TU5 اتوماتیک54/400/00056/000/000
پژو 2008138/000/000152/000/000
اچ سی کراس51/600/00053/000/000
پژو 206 تیپ 543/700/00043/300/000
پژو 206 تیپ 236/700/00036/800/000
پژو 206 صندوقدار44/100/00043/500/000
پژو 207 اتوماتیک62/000/00063/500/000
پژو 207 دنده‌ای52/000/00052/000/000
رانا37/500/00036/900/000
ال 90 / ایران خودرو/ گیربکس جدید48/000/00048/400/000
ال 90 / پارس خودرو/ گیربکس جدید49/000/00049/500/000
تندر پلاس اتوماتیک65/000/00066/000/000
دنا معمولی48/300/00047/900/000
دنا پلاس58/500/00058/600/000
دنا پلاس توربو65/300/00065/700/000