چشمه‌های آب گرم «یلواستون» (Yellowstone)  یکی از پرخطرترین جاذبه های توریستی جهان است


چشمه‌های آب گرم «یلواستون» (Yellowstone) علاوه بر حرارت زیاد حدود 400درجه  حالت اسیدی هم دارد 

  

 Ø§ÛŒÙ† پسر 23 ساله زنده زنده در چشمه آب گرم ذوب شد +تصاویر

چشمه‌های آب گرم پارک ملی «یلواستون» (Yellowstone) در ایالت «وایومینگ» (Wyoming) آمریکا  قرار دارد


این پسر 23 ساله زنده زنده در چشمه آب گرم ذوب شد +تصاویر
این پسر 23 ساله زنده زنده در چشمه آب گرم ذوب شد +تصاویر