امسال لیلی رشیدی در کنار پسرش را در این عکس می‌بینید.
 
لیلی رشیدی در کنار پسرش را در این عکس می‌بینید.
بازیگر زن در کنار پسرش در جشنواره امسال