آیا برای شما پیش آمده که در گرمای طاقت فرسای تابستان بخواهید از یک آبسردکن عمومی آب بنوشید اما لیوان شخصی نداشته باشید و مجبور به استفاده از لیوان عمومی بشوید

با این ترفند ساده یعنی استفاده از قسمت بالای دستگیره لیوان برای نوشیدن آب میتوانید تا حدودی از بیماری های احتمالی در امان بمانید