خطر فقط  در آنتن گوشی شماست که میتواند موجب برخورد صاعقه با شما گردد!

دوستان موقع صاعقه مراقب تلفن همراه خود باشید  ، اگر نمیخواهید گوشی را خاموش کنید لااقل فقط  آنتن آنرا  را تا رفع خطر خاموش نگه دارید و فقط سیمکارت را خاموش کننید

زیرا خطر فقط  در آنتن گوشی شماست که میتواند موجب برخورد صاعقه با شما گردد  وگرنه کارکردن با سایر پوشه های گوشی مثل گالری ، بازی ها، موزیک و غیره مانعی ندارد .

یک گوشی دوسیمکارته با آنتن روشن ، مانند یک دکل 40 متری از فولاد میماند که شما را به شدت در خطر صاعقه زدگی قرار میدهد.

 

جام جم