بازیکنان تیم ملی تونس در اقدامی هماهنگ با ترفندی روزه خود را در زمین مسابقه افطار میکردند مورد توجه عکاسان قرار گرفتندماجرای تمارض دروازه بان تونس و افطاری تیم ملی

دروازه بان تونس دقایقی قبل از افطار خود را نقش بر زمین کرد از آنجایی که این مسابقات دوستانه بود تیم های حریف هم اعتراضی به این رفتار نداشتند 
ماجرای تمارض دروازه بان تونس و افطاری تیم ملی

ماجرای تمارض دروازه بان تونس و افطاری تیم ملی