میرزا جبار عسگرزاده معروف به جبار باغچه‌بان بنیان‌گذار نخستین مدرسه ناشنوایان ایران بود  میرزا جبار عسگرزاده معروف به جبار باغچه‌بان بنیان‌گذار نخستین مدرسه ناشنوایان ایران بود
Image result for ‫میرزا جبار عسگرزاده‬‎Image result for ‫میرزا جبار عسگرزاده‬‎