پس از باخت آلمان برابر کره رنکینگ بیلیچر ریپورت دچار تحولاتی شد که در نوع خود کم نظیر بود
بیشترین تغیرات این جدول مربوط به سقوط چند رتبه ای آلمان و پیشروی مکزیک و کرواسی بود که نمایش قابل قبولی در جام جهانی داشتند

رنکینگ قدرت تیم‌های حاضر در جام جهانی