ساده ترین روش تشخیص آب انار طبیعی از غیرطبیعی در ادامه مطلببرای این تشخیص به هیچ امکانات آزمایشگاهی گران قیمت نیازی نیست 

ابتدا مطابق تصویر مقداری آب انار خریداری شده رو بر روی کاغذ سفید ریخته و در مجاورت نور مستقیم خورشید قرار دهید اگر نور و گرمای خورشید در دسترس نبود میتوان از یک سشوار استفاده کرد یک ساعت بعد وقتی خشک شد مشاهده خواهید کرد چنانچه دانه های ریز زیاد بود آب انار تقلبی و رنگ غذا و اسانس است در غیر این صورت اگر  حالت منسجمی دارد آب انار طبیعی می باشد البته به این نکتنه توجه داشته باشید هیچ نوشیدنی آب اناری  کاملاً طبیعی نیست و حاوی مقادیری آب و افزودنی نگهدارنده و رنگ می باشند اما در برخی نوشیدنیها این افزودنیها کمتر است حتی آب میوه فروشیها نیز میوه رو درون آب میگذارند تا مزطوب شود و حجم آب میوه افزایش پیدا کند.