وزیر نروژ که برای تفریح به ایران آمده بود انواع رفتارهای بی شرمانه را از خود به نمایش گذاشت و در نهایت نیز با انتشار متنی به ایران اهانت کرد
Related image
Image result for ‫سندبرگ نروژ‬‎
نروژ از جمله کشور‌هایی است که همکاری امنیتی با ایران ندارد. آقای سندبرگ با انتشار عکس‌هایی از سفرش به نقاط مختلف ایران، از این کشور تعریف کرده بود که انتقاد‌هایی را به دنبال داشت.

او پس از بازگشت به کشورش به بخشی از این انتقادات پاسخ داد و در فیسبوک نوشت: "من در تعطیلات مردم، کشور و فرهنگ ایران را از نزدیک دیدم و تجربه کردم و این‌ها نتایج من از این سفر هستند: ایران کشوری بزرگ با مردمی بزرگ است، اما شوربختانه آن‌ها حکومت و نهاد قدرتی دارند که کاملا با ارزش‌های من ناسازگار است. "