آیا می دانستید چنین حیوانی وجود داشته و زیستگاه اولیه اش در ایران هم رشته کوه های زاگرس بوده است و شاید هم هنوز در کوه های منطقه  وجود داشته باشد اما در چند سال اخیر  مشاهده نشده استونک Vanak: جانوری است بی دم، کبود رنگ شبیه به گربه و به عربی وبر گویند.
Image result for ‫وبر حیوان‬‎
 همانطور که در فرهنگ لغت اشاره شده وبر نام دیگر ونک است 
Related image
ونک نام یکی از مناطق سمیرم و بعدها نام محلی در تهران شد همچنین نام ونک تشکیل شده‌است از دو حرف (ون) به معنی درخت و علامت کوچکی (ک) و معنی نام ونک «درخت کوچک» است.