Related image
ویرون بشی ای دل الهی خون بشی ای دل از دست تو فریاد پریشون بشی ای دل به دنبال خودت من رو به هر سویی کشوندی عاشق شدی و خود رو به مقصد نرسوندی

ویرون بشی ای دل الهی خون بشی ای دل از دست تو فریاد پریشون بشی ای دل به دنبال خودت من رو به هر سویی کشوندی عاشق شدی و خود رو به مقصد نرسوندی
 هر دل می بینی یار داره دلبر و دلدار داره مونس و غمخوار داره جز دل نفرین شده ی  من جز دل نفرین شده ی من
 ای دل گله ای ساز مکن عاشقی آغاز مکن خواهش پرواز مکن طاقت بیماری نداری تاب گرفتاری نداری ویرون بشی ای دل الهی خون بشی ای دل از دست تو فریاد پریشون بشی ای دل به دنبال خودت من رو به هر سویی کشوندی عاشق شدی و خود رو به مقصد نرسوندی ویرون بشی ای دل الهی خون بشی ای دل از دست تو فریاد پریشون بشی ای دل به دنبال خودت من رو به هر سویی کشوندی عاشق شدی و خود رو به مقصد نرسوندی هر دل می بینی یار داره دلبر و دلدار داره مونس و غمخوار داره جز دل نفرین شده من جز دل نفرین شده من ای دل گله ای ساز نکن عاشقی آغاز نکن خواهش پرواز نکن طاقت بیماری نداری تاب گرفتاری نداری ویرون بشی ای دل الهی خون بشی ای دل از دست تو فریاد پریشون بشی ای دل به دنبال خودت من رو به هر سویی کشوندی عاشق شدی و خود رو به مقصد نرسوندی هر دل می بینی یار داره دلبر و دلدار داره مونس و غمخوار داره جز دل نفرین شده من جز دل نفرین شده من ای دل گله ای ساز نکن عاشقی آغاز نکن خواهش پرواز نکن طاقت بیماری نداری تاب گرفتاری نداری ویرون بشی ای دل الهی خون بشی ای دل از دست تو فریاد پریشون بشی ای دل به دنبال خودت من رو به هر سویی کشوندی عاشق شدی و خود رو به مقصد نرسوندی