ولادمیر پوتین که در مراحل ساخت یک خودروی لیموزین  نظارت مستمر داشت در نهایت  تست  رانندگی با خودروی جدید را نیز انجام داد

نام این خودرو کرتژ نهاده شد و قرار است از این طرح برای تولید 5000 دستگاه خودروی مشابه استفاده شود