یک زن در دستشویی به قتل رسیده است، می تونی به تصویر زیر نگاه کنی و بگی کدام یک از افراد زیر قاتل است و چرا؟
پاسخ: شماره4 است


تست هوش پلیس fbi جواب معمای قاتل معلم جغرافیا کیست تست هوش کاراگاهی تست هوش کدام اسکلت دختر است جواب معمای قاتل رستوران کیست جواب تست هوش کدام درب را انتخاب میکنید تا زنده بمانید تست هوش جنایی تست جهانی بیل گیتس