بدون شک تنها برنامه پربیننده ورزشی برنامه نود با اجرای عادل فردوسی پور است  اما این برنامه دو هفته متوالیست که پخش نشده اتفاقی که تنها در روزهای عید نوروز رخ میداد و در طول سال تقریباً عدم پخش متوالی وجود نداشت
 در ادامه عادل فردوسی پور دلایل پخش نشدن برنامه90 را این گونه نوشت: 

واکنش اینستاگرامی عادل فردوسی پور به جلوگیری از پخش برنامه نود+تصویر