آیا آخرین قسمت کارتون میگ میگ که در آن میگ میگ توسط کایوت خورده می شود در نسخه اصلی هم وجود داشت؟


چند سال قبل فیلمی در اینترنت پخش شد که نشان میداد قسمت اخر میگ میگ است و هزینه کلانی برای ساخت آن توسط دیوید بکهام پرداخت شده است ماجرا از این قرار بود که شایعه شده بود پسر دیوید بکهام به دلیل اینکه کایوت(شخصیت گرگ کارتون)توانایی گرفتن میگ میگ را ندارد دچار افسردگی شده است!به همین دلیل بکهام سفارش ساخت قسمت پایانی را به شرکت مربوطه داده و به نوعی دستور مرگ میگ میگ را صادر کرده است!و برای آن مبلغی در حدود بیست میلیون دلار پرداخت کرده است!!

اما این اصل ماجرا نیست این فقط شایعه ای بود که در دنیای مجازی پیچید با نگاه کردن به قسمت اخر به راحتی متوجه دروغ بودن تمام ماجرا میشویم

اول اینکه قسمت اخر دارای کیفیت بسیار پایینی است دوم اینکه در لحظه ای که کایوت میگ میگ را شکار میکند سرعت فیلم کند میشود!سوم اینکه دیوید بکهام 20 میلیون دلار هزینه کرده است که در چهار دقیقه و چهل ثانیه میگ میگ با همان نقشه های قدیمی که کایوت قبلا در گرفتار کردن میگ میگ در آن شکست خورده است این بار شکار شود؟قبلا دیده بودیم که میگ میگ زمانی که کایوت درصخره تونل قطار نقاشی کرده بود میگ میگ موفق شده بود از آن عبور کند!و هنگامی که کایوت به انجا میرفت ناگهان قطار با سرعت از روی کایوت رد میشد!اما اینبار نقشه تکراریش گرفت و میگ میگ به راحتی پس از برخورد با دیوار گرفتار شد سپس طعمه کایوت شد و درنهایت کایوت با وصل کردن بمب به او منفجرش کرد و توانست او را بخورد! ایا واقعا این همه هزینه شده که به سادگی میگ میگ کشته شود آن هم با نقشه تکراری فقط همین؟ارزش 20 میلیون دلار را داشت؟ اما واقعیت چیست؟ کلیپی که به دروغ از قسمت اخر میگ میگ یاد شده در واقع قسمت اول این کارتون است که توسط یکی از کاربران ویرایش شده و او فیلم را طوری ویرایش کرده که میگ میگ کشته شود فیلمی کاملا ساختگی! و به دروغ به عنوان اخرین قسمت با عنوان مرگ میگ میگ در اینترنت قرار گرفته است! فریب شایعات را نخوریم میگ میگ هرگز کشته نشد!پسر بکهام افسردگی نداشته و دیوید بکهام هرگز 20 میلیون دلار بابت ساخت یک کارتون پرداخت نکرده است!اینها فقط شیطنت یک کاربر در فضای مجازی بوده است!