خودروی باربری Mega MultiTruck ساخت Aixam-Mega فرانسه است

    Related image Related image
    Related image
    Related image
    Related image