یک پزشک در صفحه اینستاگرامی خود خبر خوب کرونایی را منتشر کرد.
    

یک پزشک در صفحه اینستاگرامی خود خبر خوب کرونایی را منتشر کرد.

بهبود و ترخیص یک مبتلای دیگر کرونا در بیمارستان فیروزگر

 

 

 

خبر خوب کرونایی +عکس