در شرایط فعلی که ویروس کرونا باعث تعطیلی بسیاری از کسب و کارها شده است آیا مشاغل آزاد تحت پوشش یا بیمه بیکاری قرار خواهند گرفت؟با کمی جستجو  به متن زیر رسیدیم که می تواند پاسخ بسیاری از کاربران در خصوص بیمه بیکاری باشد:
  
مشولان بیمه اجباری مشمول قانون کارند و بر اساس ماده 148 قانون کار کلیه کسانی که در کارگاه‌ها و واحدهای مشمول قانون کار اشتغال دارند، مشمول بیمه تامین‌اجتماعی نیز هستند و کارفرما موظف است حق‌بیمه آنان را به سازمان تامین‌اجتماعی پرداخت کند. در بیمه اجباری کارگر می‌تواند با مراجعه به مراجع پیش‌بینی‌شده در قانون، خواستار احیای سابقه خود شود. در این صورت کارفرما به‌عنوان مسئول پرداخت حق‌بیمه، باید ضمن پرداخت حق‌بیمه دوره مورد نظر، جریمه نیز پرداخت کند. در صورتی که در بیمه مشاغل آزاد کارفرمایی وجود ندارد و خود بیمه‌شده موظف است حق‌بیمه را پرداخت کند و اگر از پرداخت حق‌بیمه خودداری کند، سابقه‌ای برایش منظور نمی‌شود. منبع برای مطاله کامل: https://www.tamin.ir/News/Item/33703/64/33703.html

بنابراین بیمه بیکاری شامل افرادی که سوابق بیمه اختیاری یا مشاغل آزاد دارند نمی شود در واقع مشاغل آزاد بیشترین آسیب را از ویروس کرونا دیده اند هر چند می توانید یک میلیون تومان وام 4درصد از بانک دریافت کنید که این وام فقط به افراد یارانه بگیر پرداخت می شود البته آنهایی که بیمه عمر و سرمایه گذاری داشته اند می توانند کل مبلغ سوابق پرداختی خود را بطور وام 4درصد دریافت کنند که این هم از مزیت و برتری بیمه عمر و سرمایه گذاری نسبت به سایر بیمه ها در شرایط فعلی می باشد