بهاره رهنما در یکی از کلینیک های کاشت مو حاضر شد و چند عکس یادگاری گرفت


مشخص نیست این بازیگر برای کاشتن مو در این کلینیک حاضر شده یا برای تبلیغ و پیشنهاد کاشت مو برای دیگران