منوچهر انور
mrkalantar53
@mrkalantar53
3 weeks ago
و چنین گفت انور... مقاله نیروان غنی پور درباره سبک گفتاری و نوشتاری منوچهر انور در آثار سینمایی سایت پارسی گویان Www.parsigooyan.com @nirvan_ghanipour317 @hooman.bagheri @dubbing_honar_8th_2official @houshang.golmakani @massoud.mehrabi @filmmagazine.official #سایت_پارسی_گویان #دوبله #دوبله_مستند #منوچهر_انور #لیلی_انور #نیروان_غنی_پور #فیلم_باد_صبا #فیلم_مستند_نیشدارو #فیلم_جن گیر #فیلم_طالع_نحس #فیلم_سوته_دلان #فیلم_شهر_قصه #علی_حاتمی #هنریک_ایبسن