آیا می دانستید کمبود ویتامین دی در بلند مدت باعث ایجاد عوارض شدید بر دندان  می شود؟
کمبود ویتامین دی یکی از دلایل مهم تخریب دندان، نرمی یا پوکی استخوان می باشد با تغذیه سالم و غنی از این ویتامین از ایجاد چنین مشکلاتی در سنین میانسالی و سالمندی جلوگیری نمایید

Related image
Related image

تضعیف شدن دندان بر اثر کمبود ویتامین دی که باعث ایجاد بیماری osteomalacia شده است