هیلمن هانتر اتومبیل ساخت شرکت خودروسازی کرایسلر انگلستان بود که بعدها امتیاز ساخت این اتومبیل به کشورمان واگذار شد و با نام پیکان در شرکت خودروسازی ایران خودرو به خط تولید رسید...