آیا برای شما پیش آمده که در گرمای طاقت فرسای تابستان بخواهید از یک آبسردکن عمومی آب بنوشید اما لیوان شخصی نداشته باشید و مجبور به استفاده از لیوان عمومی بشوید