پس از باخت آلمان برابر کره رنکینگ بیلیچر ریپورت دچار تحولاتی شد که در نوع خود کم نظیر بود