در اقدامی ناباورانه تعداد زیادی هوادار آلمانی به خودروی بازیکن تیم ملی کشورشان مسعود اوزیل و مخصوصاً ایلکای گوندوگان یورش بردند و خودروی شخصی شان را منهدم کردند