وینفرد شفر سرمربی موفق استقلال با انتشار پستی اینستاگرامی نسبت به باخت تیم ملی کشور بی تفاوت بود اما به تمجید داور پرداخت