هافبک اسبق قرمزپوشان پایتخت این روزها در یک وجبی ذوب آهن قرار گرفته است