تاریخچه دوستی کفتار با انسان در این شهر به قرن ۱۹ میلادی بازمی‌گردد، یعنی به دورانی که کشاورزان برای کفتارها غذا می‌گذاشتند تا سری شوند و دیگر به آغل‌ها حمله نکنند.