محمدرضا وهاب نژاد فردی که قلب عسل بدیعی بازیگر مشهور سینما به وی اهدا شده بود درگذشت.