در بازی بسیار مهم دو تیم نفت مسجدسلیمان و سپیدرود رشت که در مسجدسلیمان برگزار گردید اتفاق تلخی افتاد که هر بیننده ای را آزرده خاطر کرد