سوال: تیبای مدل92 دارم و بوی خام سوزی بدی از دریچه های داشبورد وارد اتاق میشه سنسور اکسیژن و شمع را تعویض کردم تاثیری نداشت بنظر شما دیگه چه کار باید کنم؟