تصاویری از آزمون و مالک  باشگاه تراکتورسازی با پیراهن این تیم در گوگل منتشر شده  اما هنوز جزئیاتی برای این تصاویر منتشر نگردیده است