بازیگر و کمدین هالیوودی پس از تصادف در یک بزرگراه دچار تعجب شد و فقط به اتومبیل آسیب دیده اش خیره شد