رونالدو برزیلی این روزها سخت تمرین میکند تا آمادگی لازم برای بازگشت به فوتبال را پیدا کند و بتواند مانند سال های جوانی اش در فوتبال خوش بدرخشد