راننده عصبانی پراید در چهارراه جهان کودک خودروی خود را بخاطر جریمه شدن به آتش کشید.