علی کریمی در جشنواره فیلم فجر حاضر شد و عکسی به یادگار گرفت