جورج فلوید در حالیکه کاملا تسلیم شده و دست بسته در اختیار پلیس بود بطور خصمانه ای توسط پلیس امریکا به قتل رسید به همین دلیل بلافاصله کلیپ لحظه به قتل رسیدنش در سراسر جهان منتشر شد و کاربران زیادی را تحت تاثیر قرار داد