رونالدینیو ستاره سابق تیم های اث میلان و بارسلونا دوباره وارد مستطیل سبز شد و به هنرنمایی انجام حرکات نمایشی  در فوتبال پرداخت