محوطه‌  زیروروشده از قبور در قبرستان تاریخی امامزاده عبدالله شهرری باعث این بازیگر شد