مجید حسینی، مدافع استقلال به تیم ملی دعوت شد تا در ترکیب تیم ملی در آوردگاه جام جهانی روسیه به میدان برود