دالیچ سرمربی تیم فوتبال کرواسی هنگام دیدار تیمش در جام جهانی تسبیحی در دست داشت که بازتاب رسانه ای زیادی ایجاد کرد